Oferta cultural-educativă

An școlar 2022-2023

Pentru susţinerea unor metode alternative de învăţare/cunoaştere şi educare/dezvoltare, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova şi secţiile sale din Ploieşti şi judeţ propun unităţilor de învăţământ următoarele teme/moduli, în vederea încheierii de parteneriate educaţionale, care se pot desfăşura în spaţiile muzeale, la sediile unităţilor de învăţământ sau on-line:

În Ploieşti:

Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova

str. Toma Caragiu, nr.10, tel.0244/514 437; 0244/522 656; 0745 366 219

Istoria altfel la muzeu – muzeograf Monica Cîrstea

 • Traian și Decebal
 • Figuri de domnitori care au marcat istoria românilor
 • 24 ianuarie 1859 – Al. I. Cuza, domnitorul Principatelor Unite
 • Proclamarea Independenţei de stat a României – 9 mai 1877
 • Marea Unire – 1 decembrie 1918
 • Regii României
 • Ploieștiul de altădată
 • Castele, palate și conace românești
 • Cum să devii cavaler (preșcolari)

Tradiţii şi obiceiuri la români – muzeograf Ioana Constantin

 • Tradiții de iarnă la români
 • Sărbători de început de primăvară
 •  „Doamne ajută cui sărută (Dragobete)

Și priește cui iubește!”

 •    Mărțișorul, vestitorul primăverii
 • Tradiții şi obiceiuri de Paşte
 • Poveşti din lumea florilor

 Primii paşi în tainele istoriei – referent Irina Voinescu

 • Ieri obiect indispensabil, azi doar piesă în muzeu  – atelier pentru clasele primare și preșcolari
 • Banii, cum şi de ce au apărut – pentru clasele primare și preșcolari
 • Evantaiul – simbolul eleganţei – pentru clasele primare și preșcolari

Introducere în numismatică – muzeograf Claudiu Robe

 • Numismatica, ştiinţă auxiliară a istoriei
 • Moneda, simbol al suveranităţii unui stat
 • Istoria monedei naţionale a României

 Artă şi tehnică – şef birou Amalia Nicoară

 • De la opaiţ la becul electric
 • De la foc la opaiţ
 • Să descoperim istoria poştalionului
 • Fibula, arta podoabelor de altădată

Muzeul Ceasului „Nicolae Simache”

str. Nicolae Simache, nr.1, tel. 0244/542861

Povestea timpului – începuturile orologeriei

 • De la cadranul solar la ceasul mecanic – lecţie tematică
 • Cadranul solar – strămoşul ceasornicelor – prezentare PowerPoint şi atelier practic
 • Nisiparniţa, din antichitate până în zilele noastre – prezentare PowerPoint şi atelier practic

Ceasuri germane din zona munţii Pădurea Neagră

 • Istoria ceasurilor din Pădurea Neagră – lecţie tematică
 • Ceasurile din Pădurea Neagră din patrimoniul muzeului
 • Inspiraţie şi culoare – atelier practic

 Ceasuri capodopere

 • Ceasul „Maria Antoaneta”, autor A. L. Breguet – prezentare PowerPoint
 • Ceasul „Le Roy 01”, autor Le Roy – prezentare PowerPoint
 • Ceasul „Henry Graves”, autor Patek Philippe – prezentare PowerPoint

Mâini îndemânatice

 • Să ne confecţionăm singuri ornamente pentru brad – atelier practic
 • Mărţişorul – simbolul primăverii – atelier practic
 • Ceasul de hârtie – atelier de origami

Muzeul „I. L. Caragiale”

str. Kutuzov, nr.1, tel. 0244/525394

Caragiale, omul şi opera

 • Caragiale şi Junimea
 • Caragiale în oglinda timpului
 • Caragiale, contemporanul nostru – concurs de interpretare artistică a personajelor caragialiene, ediţia a XXV-a, 28-29 ianuarie 2023

Incursiune în viaţa şi opera lui Caragiale

 • Povestea urmaşilor lui Caragiale
 • Caragiale, iubitor al naturii
 • Caragiale în ochii contemporanilor

Expoziţii acasă la… Nenea Iancu

 • Toamna, anotimpul roadelor bogate
 • Crăciunul, sărbătoarea Naşterii Domnului
 • Mama, primăvara mea!
 • Vin Floriile cu soare şi soarele cu Florii…
 • Eroii lui Caragiale

Muzeul Memorial „Nichita Stănescu”

str. Nichita Stănescu, nr.1, tel. 0344/100768

Cuvinte şi necuvinte desenate

 • Poezia lui Nichita Stănescu în desen
 • Expoziţie cu recitarea desenelor

Universul copilăriei poetului în „Ploieştii natali”

 • Desene şi expoziţie cu tema „Îngerul blond şi ursuleţul lui” (preşcolari, şcoala primară)

Muzeul Memorial „Paul Constantinescu”

str. Toma Caragiu, nr. 10, tel. 0244/522914

Paul Constantinescu, necunoscut

 • Paul Constantinescu – profesorul
 • Paul Constantinescu – muzica de film şi scenă
 • Paul Constantinescu – caricaturi, autoportrete, desene

Iubim arta – ateliere de creaţie plastică

(pictură pe diverse suporturi, decupaje, mozaic, lucrări cu material reciclabil)

 • Magia Crăciunului
 • Mărţişor meşteşugit la muzeu a poposit
 • Tradiţii şi obiceiuri pascale
 • Zâmbet de copil
 • Culorile verii

 Povestea sunetelor

 • Poveşti cu urechi – cu instrumente şi despre instrumente… muzicale
 • Audiţii muzicale

Muzeul „Casă de Târgoveţ din secolele al XVIII-lea – al XIX-lea”

str. Democraţiei, nr.2, tel. 0244/529439

Viaţa cotidiană din secolele XVIII-XIX în Prahova

Tradiţii şi obiceiuri populare româneşti

 Incursiune în viaţa târgoveţilor

Copilăria, un joc fără sfârşit – ateliere de creaţie

Ploieştiul de ieri, Ploieştiul de azi

Artă şi meşteşug

– Fiecare dintre aceste teme au cel puţin două module, în funcţie de alegerea cadrelor didactice.În judeţ:

Muzeul Memorial „Constantin şi Ion Stere” Bucov

Parcul Memorial „Constantin Stere”, str. Dacia nr. 13, tel. 0244/344040

Istorie

 • Traian și Decebal
 • Comorile dacilor
 • Figuri de domnitori care au marcat istoria românilor (Mircea cel Bătrân,

Iancu de Hunedoara,Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul etc.)

 • Arhitectura brâncovenească
 • 24 ianuarie 1859 – Al. I. Cuza și Unirea Principatelor Române
 • 9 mai – Ziua Europei (1950)
 • 10 mai 1877 – Ziua Independenței de Stat a României
 • Marea Unire – 1 decembrie 1918
 • Regii României
 • Ploieștiul de ieri și de azi
 • Castele, palate și conace din România
 • Cum să devii cavaler
 • Pirații de ieri și de azi
 • Copilăria de-a lungul istoriei
 • Constantin Stere – viața și activitatea
 • Regimul comunist din România
 • Popoare de ieri (dacii, romanii, grecii, slavii, turcii, galii)

Tradiţii şi obiceiuri la români

 • Tradiții de iarnă la români (Sf. Andrei, Sf. Nicolae, Sf. Ignatius, Crăciunul, Anul Nou,

Boboteaza, Sf. Ion)

 • Sărbători de primăvară în tradiția populară (Dragobetele, Mărţişorul, Babele, Mucenicii,

Alexie – omul lui Dumnezeu, Buna Vestire)

 • Povești din lumea florilor
 • Sărbătoarea Floriilor și Învierea

Temele cuprind prezentări PowerPoint şi ateliere practice (pictură, desen, realizarea de colaje, felicitări, mărţişoare sau alte obiecte), modelaj în plastilină/lut, jocuri. Activităţile practice pot fi adaptate la solicitarea cadrelor didactice.


Muzeul „Conacul Pană Filipescu”

Filipeştii de Târg, tel. 0244/389480

Gheorghe Grigore Cantacuzino „Nababul” – Istoria celor trei palate lăsate moştenire

 • Micul Trianon – Floreşti;
 • Palatul Cantacuzino din Buşteni;
 • Palatul Cantacuzino din Bucureşti.

Şerban Cantacuzino, promotor al oastei şi limbii române

 • Oastea Ţării Româneşti în timpul lui Şerban Cantacuzino;
 • Asediul Vienei (1683);
 • Biblia de la Bucureşti (1688), prima biblie în limba română.

Conacul „Pană Filipescu”, monument de arhitectură, patrimoniu cultural

 • Repere de arhitectură Cantacuzine şi Brâncovenească;
 • Familia Cantacuzino în arta plastică românească;
 • Curtea boierească în pragul celor mai importante sărbători creştine

(ateliere de pictură, activităţi de creaţie).


Muzeul „Crama 1777”

Valea Călugărească, tel. 0244/235470

Numele nu stă degeaba pe om

 • Povestea numelui pe care îl porţi

Florile –zâmbetele pământului

 • Povestea florilor

 Mai e Rai

 • Povestea plantelor de leac

7 – cifra desăvârşirii lumii şi împlinirii vremii

 • Povestea zilelor săptămânii

Lumea emoţiilor

 • Semnele-simbol ale artei populare româneşti

Vorbe de duh

 • Despre savoarea şi sensul vieţii în înţelepciunea populară românească

Muzeul „Casa Domnească”

Brebu, tel. +40244 357 731

Valori de arhitectură medievală din Ţara Românească, Patrimoniu Cultural European

 • Arhitectura epocii Matei Basarab (1632-1654) şi fondarea unei şcoli de arhitectură

cunoscută sub numele de „Şcoala Mateiană”;

 • Epoca Cantacuzină şi ctitoriile reprezentative ale acestora, laice şi religioase;
 • Voievodul Constantin Brâncoveanu (1688-1714) şi apariţia Stilului Brâncovenesc de valoare universală, recunoscut UNESCO.

Renaşterea Culturală Brâncovenească

 • Epoca Tiparului şi principalele reforme aplicate;
 • Şcolile monastice şi bibliotecile înfiinţate în epoca brâncovenească;
 • Mitropolitul Antim Ivireanul şi tipăriturile în limba română.

 Politica militară a voievozilor români din perioada secolului al XVII-lea

 • Epoca domniei lui Vasile Lupu (1634-1653) şi incursiunile în Valahia
 • Armata din vremea domnitorului Matei Basarab (1632-1654): organizare, dotare şi

principalele bătălii;

 • Ecoul în Europa de răsărit a victoriilor obţinute de Matei Basarab (1632-1654), supranumit „Generalisim al întregului Orient”.

Muzeul Memorial „Cezar Petrescu”

Buşteni, str. Tudor Vladimirescu, nr.1, tel. +40244 321 080

Cezar Petrescu în oglinda timpului

 • Copilăria şi adolescenţa scriitorului
 • Începuturile cariei de scriitor
 • Cezar Petrescu între cele două războaie mondiale

Universul literar al lui Cezar Petrescu

 • Literatura pentru copii în opera lui Cezar Petrescu
 • Călătorie în lumea poveştilor – concurs de creaţie literară
 • „Nepoţii gornistului” – concurs de interpretare a personajelor

 Cezar Petrescu – publicist şi grafician

 • Debutul în gazetărie
 • Cezar Petrescu şi revista „Hiena”
 • Cezar Petrescu în ipostaza de grafician – prezentarea lucrărilor de grafică ale scriitorului; Concurs de grafică – „Acasă la Cezar Petrescu”

Muzeul Memorial „Nicolae Iorga”

Vălenii de Munte, str. George Enescu, nr. 1-3, tel. +40244 280 861

Posteritatea lui Nicolae Iorga

Coordonator – muzeograf Claudia Giannotti

 • Nicolae Iorga la Vălenii de Munte
 • Un profil de geniu
 • Ziarul „Neamul Românesc” la Vălenii de Munte

Rolul lui Nicole Iorga în presa românească la început de secol XX

Coordonator – muzeograf Mihaela Voicea – şef secţie

 • Ziarul „Neamul românesc”, reper al presei româneşti, sub conducerea lui Nicolae Iorga
 • Tipografia „Neamul românesc” de la Vălenii de Munte
 • Articolele de fond semnate de Nicolae Iorga, mărturii peste timp.

Muzeul de Artă Religioasă „Nicolae Iorga”

Vălenii de Munte, str. George Enescu, nr. 1, tel. +40244 280 861

Din tainele calendarului creştin ortodox român

 • Scurt istoric al calendarului creştin ortodox
 • Principalele sărbători religioase din calendarul creştin ortodox român
 • Povestiri religioase pentru copii

Coordonatori – muzeograf Mihaela Voicea – şef secţie; muzeograf Claudia Giannotti.


Muzeul de Etnografie a Văii Teleajenului

Vălenii de Munte, str. George Enescu, nr. 1-3, tel. +40244 280 861

Furcile de tors din colecţia Muzeului de Etnografie

 • Crestături în lemn
 • Ornamentică
 • Furcile de tors cu aripi

Coordonatori – muzeograf Mihaela Voicea- şef secţie; muzeograf Claudia Giannotti.


Muzeul „Conacul Bellu”

Urlaţi, str. Orzoaia de Sus, nr. 12, tel. +40244 271 721

Momente de istorie locală

 • Şase milenii de istorie locală – Urlaţi
 • Istoria, cea mai frumoasă poveste – Constantin Brâncoveanu, domn cu moşie la Urlaţi
 • Altfel de şcoală la muzeu – Istoria artei fotografice în România şi Europa, sec. XIX

Tradiţii la români

 • Tradiţii de iarnă în zona Urlaţiului
 • Sărbători Pascale – tradiţii şi obiceiuri
 • Târguri din „moşi, strămoşi” pe meleaguri urlăţene

Despre vitejia înaintaşilor noştri

 • Muzeul – Poartă a trecutului pentru prezent şi viitor
 • Eroii noştri locali
 • Tabără de creaţie pentru o zi

Taxe pentru parteneriat educaţional-şcolar:

– Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, Ploieşti

 • 12 lei/elev/modul + atelier – la sediul muzeului;
 • 12 lei/elev/modul + atelier – la sediul beneficiarului;
 • 10 lei/elev/modul + lecţie – la sediul muzeului;
 • 10 lei/elev/modul + lecţie – la sediul beneficiarului;

– Muzeul „Ceasului „Nicolae Simache” Ploieşti,

 • 12 lei/elev/modul + atelier – la sediul muzeului;
 • 12 lei/elev/modul + atelier – la sediul beneficiarului;
 • 6 lei/elev/modul + lecţie – la sediul muzeului;
 • 10 lei/elev/modul + lecţie – la sediul beneficiarului;

– Muzeul „Casă de Târgoveţ din secolele al XVIII- lea – al XIX-lea” Ploieşti,

 • 10 lei /elev/modul – la sediul muzeului;
 • 10 lei /elev/modul – la sediul beneficiarului;

– Muzeul „Casa Domnească” Brebu;

 • 8 lei/elev/modul + atelier – la sediul muzeului;
 • 10 lei/elev/modul + atelier – la sediul beneficiarului.

– Muzeul „Conacul Pană Filipescu” Filipeştii de Târg,

 • 8 lei/elev/modul + atelier – la sediul muzeului;
 • 10 lei/elev/modul + atelier – la sediul beneficiarului.

– Muzeul Memorial „Nichita Stănescu” Ploieşti;

– Muzeul Memorial „Paul Constantinescu” Ploieşti;

– Muzeul „Ion Luca Caragiale” Ploieşti;

– Muzeul Memorial „Nicolae Iorga” Vălenii de Munte;

– Muzeul de Artă Religioasă Vălenii de Munte;

– Muzeul de Etnografie a Văii Teleajenului Vălenii de Munte

 • 8 lei/elev/modul – la sediul muzeului;
 • 8 lei/elev/modul – la sediul beneficiarului.

– Muzeul „Crama 1777” Valea Călugărească,

 • 6 lei /elev/modul – la sediul muzeului;
 • 10 lei /elev/modul – la sediul beneficiarului;

– Muzeul Memorial „Cezar Petrescu” Buşteni,

 • 6 lei /elev/modul – la sediul muzeului;
 • 8 lei /elev/modul – la sediul beneficiarului;

– Muzeul „Conacul Bellu” Urlaţi;

– Muzeul „Foişorul Bellu” Urlaţi.

 • 5 lei/elev/modul – la sediul muzeului;
 • 8 lei/elev/modul – la sediul beneficiarului.

– Muzeul Memorial „Constantin şi Ion Stere” Bucov,

 • 5 lei /elev/modul – la sediul muzeului;
 • 6 lei /elev/modul – la sediul beneficiarului;

Solicitările se primesc oficial pe mail:

office@histmuseumph.ro;

relatiipublice.muzeuistorie@yahoo.com

sau pe fax: 0244/522656; 0244/514437.