OFERTA CULTURAL-EDUCATIVĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2016-2017

0
54

Oferta educaţională 2016-2017

Pentru susţinerea unor metode alternative de învăţare/cunoaştere şi educare/dezvoltare Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova şi secţiile sale din Ploieşti şi judeţ propun unităţilor de învăţământ următoarele teme/moduli, în vederea încheierii de parteneriate educaţionale, care se pot desfăşura atât în spaţiile muzeale, (taxa – 4 lei/modul), cât şi la sediul unităţii de învăţământ( taxa – 5 lei/modul).
Solicitarile se primesc oficial pe mail-ul office@histmuseumph.ro sau pe fax 0244/522656 ; 0244/514437.

În Ploieşti

• Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova ,str. Toma Caragiu, nr.10, tel.0244/514437; 
0244/522656
I. România 100 – Primul Război Mondial
– Rolul publicisticii în Marele Război
– Organizarea armatei române în Marele Război
– Eroi prahoveni ai Războiului de Întregire Naţională
II. Istoria altfel la muzeu
– Domnitori care au marcat istoria românilor 
– Ploieştiul de altădată
– Regii României
III. Tradiţii şi obiceiuri la români
– Tradiții de iarnă la români
– Sărbători de început de primăvară
– Tradiții și obiceiuri de Paște
IV. România 100 – Unificatorii
– Mihai Viteazul
– Alexandru Ioan Cuza
– Ferdinand I

• Muzeul „I. L. Caragiale”, str. Kutuzov, nr.1, tel. 0244/525394
I. Caragiale, omul şi opera
– Caragiale şi teatrul contemporan
– O altă faţă a unui scriitor canonic
– Oraşul lui Caragiale în imagini şi cuvinte
II. Eroii lui Caragiale
– Incursiune în viaţa şi opera lui Caragiale
– L. Caragiale şi prietenii
– Minunata lume a copilăriei
III. Caragiale, contemporanul nostru
– Caracterizarea personajelor din schiţele lui Caragiale
– Vizionarea filmului cu ecranizarea schiţelor „Dl Goe” şi „Vizită”
– Concurs de interpretare artistică a personajelor lui Caragiale
• Muzeul Ceasului „Nicolae Simache”, str. Nicolae Simache, nr.1, tel. 0244/542861
I. Povestea timpului – începuturile orologeriei
– Primele instrumente de măsurat timpul – De la ceasul natural la cadranul solar
– Cadranul solar – strămoşul ceasornicelor
– Primele ceasuri mecanice şi inventatorii lor 
II. Ceasuri germane din zona munţii Pădurea Neagră
– Istoria ceasurilor din Pădurea Neagră
– Ceasurile din Pădurea Neagră din patrimoniul muzeului
– Imspiraţie şi culoare – aplicaţie
III. Ceasuri de personalităţi istorice
– Personalităţi ale Unirii din 1859 
– Ceasurile Independenţei
– Personalităţi ale Marii Uniri 
IV. Orologieri care au marcat timpul
– Abraham Louis Breguet – un ceasornicar de geniu
– Frederic Japy – pionierul orologeriei franceze industriale
– Jean Marc Vacheron şi excelenţa în orologerie

• Muzeul memorial „Paul Constantinescu”, str. Nicolae Bălcescu, nr. 15, tel. 0244/522914
I. Ploieşti – viaţa muzicală
– Muzica în viaţa şcolii
– Formaţii corale reprezentative
– George Enescu la Ploieşti
II. Paul Constantinescu, necunoscut
– Paul Constantinescu în universul muzicii româneşti şi internaţionale
– Paul Constantinescu şi muzica religioasă
– Paul Constantinescu, Caragiale şi Eminescu
III. Povestea sunetelor
– Poveşti cu urechi – cu instrumente şi despre instrumente …muzicale
– Domnul Do şi domnişoara La
– Audiţii muzicale

• Muzeul memorial „Nichita Stănescu”, str. Nichita Stănescu, nr.1, tel. 0344/100768
I. Acasă la Nichita Stănescu
– Aici s-a născut „Îngerul Blond”
– Interviu cu şi despre Nichita
– Poetul geniu al necuvintelor
II. Nichita Stănescu pe înţelesul copiilor
– Povestiri despre copilul şi adolescentul Nichita Stănescu
– Povestiri despre poetul Nichita Stănescu
– Nichita în viziunea copiilor
III. Muzeul pe înţelesul tuturor
– Ce este un muzeu şi care este scopul său
– Muzeul memorial şi patrimoniul său
– Munca într-un muzeu

• Muzeul „Casa de târgoveţ din secolele al XVIII-lea – al XIX-lea”, str. Democraţiei, nr.2, tel. 
0244/529439
I. Tradiţii şi obiceiuri româneşti
– Incursiune în viaţa târgoveţilor
– Colinde de iarnă pe prispa lui Hagi Prodan
– Dragobetele, sărbătoarea iubirii la români
II. Ploieştiul de altădată
– Descoperim meşteşugurile de altădată
– Muzeul Hagi Prodan, mărturie a brezlelor uitate
– Ploieştiul de ieri şi de azi – vizionare DVD
III. Muzeul punte între generaţii
– Şezătoare de toamnă la bătrânul muzeu
– Ziua Naţională a Culturii
– Imagine şi culoare – aplicaţii

În judeţ

• Muzeul memorial „Constantin şi Ion Stere” Bucov, tel. 0244/344040
I. România 100 – Mărturii ale Primului Război Mondial
– Constantin Stere şi „Marele Războiu”
– România în Marele Război
– Basarabia în Marele Război
II. Marea Unire 
– Constantin Stere promotor al Marii Uniri
– Unirea Basarabiei cu Ţara Mamă, România
– 1 Decembrie 1918
III. Tradiţii şi obiceiuri la români
– Sărbători de primăvară în tradiţia populară 
– Sărbătoarea Floriilor şi sfântul Paşte
– Tradiţii de iarnă la români

• Muzeul „Conacul Pană Filipescu”, Filipeştii de Târg, tel. 0244/389480
I. Familia Cantacuzino la Filipeştii de Târg
– Postelnicul Constantin Cantacuzină, întemeietorul ramurii Cantacuzine în Ţara Românească
– Rolul familiei Cantacuzino în viaţa politică şi socială a Ţării Româneşti de la Matei Basarab (1632-1654) la Ştefan Cantacuzino (1714- 1716)
– Cantacuzinii, promotori ai culturii
II. Filipeştii de Târg la intersecţia „drumului cel mare” cu „drumul domniei”
– Dezvoltarea şi importanţa aşezării între secolele XVII-XVIII
– Familia Filipescu, istorie şi genealogie
– Filipeştii şi Cantacuzinii, importanţa unei alianţe matrimoniale
III. Ctitoriile familiei Cantacuzino în judeţul Prahova
– Ctitoriile Cantacuzinilor, între laic şi ecleziastic – Nababul
– Mihai Cantacuzino (1645-1716), ctitorul mănăstirii Sinaia
– Conacul Pană Filipescu, viziuni imagistice

• Muzeul memorial „Cezar Petrescu”, Buşteni, str. Tudor Vladimirescu, nr.1, tel. 0244/321080
I. Să cunoaştem viaţa şi opera scriitorului
– Să cunoaştem cele mai frumoase poveşti
– Concurs de creaţie literară, proză scurtă „Cezar Petrescu”
– Expoziţie de desene „Minunata lume a copilăriei”
II. Aventuri în lumea lui Cezar Petrescu
– Creaţii literare – Năluca
– Perfect pentru o zi, concurs de creaţie literară
– Creaţii plastice
III. Cartea, o provocare pentru fiecare
– Fram, simbolul copiilor
– Călătorie în zonele polare
– Lumea copilăriei, concurs de creaţie literară

• Muzeul „Casa Domnească”, Brebu, tel. 0244/357731
I. Matei Basarb – Vasile Lupu, politica externă
– Conflictele armate ale domnitorului Matei Basarb (1632-1654) cu Vasile Lupu (1634-1653), domnitorul Moldovei
– Tratatul de pace dintre Ţara Românească şi Moldova
– Alianţa politico-militară dintre Ţara Românească şi Transilvania
II. Primul Război Mondial şi Congresul de pace de la Paris (1918)
– Consiliul de Coroană şi neutralitatea României
– România în anul 1916
– Rolul Reginei Maria în înfăptuirea României Mari.
III. Stilul brâncovenesc
– Crearea „stilului brâncovenesc” cu influenţe occidentale şi orientale
– Mănăstrirea Hurezi, monument arhitectural UNESCO, necropola familiei voievodale
– Palatele de la Mogoşoaia şi Potlogi, simboluri aulice ale domniei brâncoveneşti.

• Muzeul de Artă religioasă „Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte, str. George Enescu, nr. 1, tel. 
0244/280861
I. Rolul lui Nicole Iorga în presa românească de la început de secol XX
– Ziarul „Neamul românesc” 
– Tipografia „Neamul românesc” de la Vălenii de Munte
– Articolele de fond semnate de Nicolae Iorga, mărturii peste timp.
II. Nicolae Iorga şi Comisia Monumentelor Istorice
– Activitatea lui Nicolae Iorga în cadrul Comisiei între anii 1930-1936
– Buletinul Comisiei, publicaţie tipărită sub îndrumarea lui Nicolae Iorga
– Biserici din Vălenii de Munte apărute în Buletinul Comisiei
III. Din tainele calendarului creştin ortodox român
– Scurt istoric al calendarului cretin ortodox
– Principalele sărbători religioase din calendarul creştin ortodox român
– Povestiri religioase pentru copii

• Muzeul „Crama 1777”, Valea Călugărească, tel. 0244/235470
I. Din tradiţia onomastică la români
– Ce înseamnă numele meu? Semnificaţia numelor proprii de persoană
– De la Sfânta Luni la Sfânta Duminică, povestea zilelor săptămânii
– Nume de legendă, legende istorice şi naturaliste
II. Din structurile imaginarului popular
– Povestea Viaţa viţei de vie
– Povestea arborilor: teiul, bradul, stejarul, fagul
– Povestea pomilor fructiferi: mărul, părul, caisul, cireşul, prunul, gutuiul, nucul
III. Hrană şi leac. Alimente sfinte la români
– Pâinea şi vinul – ritual
– Laptele şi mierea – semnificaţie
– Untdelemnul – simbolistică

• Muzeul „Conacul Bellu” Urlaţi, str. Orzoaia de sus, nr. 12, tel. 0244/271721
I. Momente de istorie locală
– Şase milenii de istorie locală – Urlaţi
– Istoria cea mai frumoasă „poveste” – Constantin Brâncoveanu domn cu moşie la Urlaţi
– Alexandru Bellu şi istoria artei fotografice în România şi Europa în secolul al XIX-lea
II. Tradiţii la români
– Tradiţii de iarnă în zona Urlaţiului
– Sărbători Pascale , tradiţii şi obiceiuri
– Târguri din moşi strămoşi pe meleaguri urlăţene
III. Despre vitejia înaintaşilor noştri
– Trecut –prezent – viitor
– Eroi locali
– Eroi pentru o zi – aplicaţie

• Muzeul „Foişorul Bellu”, Urlaţi, str. Orzoaia de Sus, nr.12, tel. 0751263813
I. Romanitatea românilor în viziunea istoricilor
– De la preistorie la cucerirea romană
– Romanizarea
– Administraţia, armata şi activitatea economică
II. 1 Decembrie 1918 – proclamarea Marii Uniri Naţionale
– Istoria românilor – Unificatorii
– Semnificaţia Zilei de 1 Decembrie 1918
– Evenimentele precursoare Marii Uniri Naţionale

• Muzeul sătesc Sângeru, tel. 0244/441532
I. Pagini de istorie locală şi naţională
– Unirea Principatelor Române
– Marea răscoală ţărănească din 1907
– Să cunoaştem trecutul comunei noastre
II. Tradiţii şi obiceiuri religioase
– Semnificaţia Crăciunului
– Tradiţii şi obiceiuri de Dragobete
– Semnificaţia sărbătorilor pascale
III. Pagini din literatura română
– Omagiu adus poetului Nichita Stănescu
– In memoriam Mihai Eminescu
– O poezie în dar pentru mămica mea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.