Muzeul Memorial „Paul Constantinescu” Ploiești

Adresă: str. Nicolae. Bălcescu, nr. 15, municipiul Ploieşti, județul Prahova

tel./fax: +40244 522 914

muzeuistorieprahova@gmail.com
Program de vizitare: Marți-Duminică 9.00 – 17.00, ultima intrare la ora 16.30
                                  Luni: Închis

Coordonator: conservator Mihaela Ştefănescu

Înfiinţarea acestui important aşezământ de cultură muzicală, se datorează, în primul rând, cumnatei compozitorului, ing. chimist Eleonora Constantinescu, care, în vara anului 1993, a donat statului, respectiv Muzeului

Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, clădirea în care a locuit şi un patrimoniu valoros cuprinzând un bogat fond de carte, piese de mobilier şi documente despre viaţa şi opera compozitorului. În curte, un bust monumental din bronz al compozitorului, opera sculptorului, George Dumitru, membru U.A.P. din România, ne invită să vizităm muzeul.

După cum se ştie, compozitorul Paul Constantinescu este unul din fiii de onoare ai municipiului Ploieşti, care a văzut lumina zilei în această urbe, în dimineaţa zilei de 30 iunie 1909, dintr-o familie de intelectuali. Creaţia muzicală a lui Paul Constantinescu cuprinde un număr semnificativ de opusuri în domeniu simfonic, vocal – simfonic, muzică pentru teatru, film, muzică corală, muzică de cameră pentru voce şi pian, care prin excepţionala sa valoare, face parte din patrimoniul artistic naţional.

Muzeul ce-i poartă numele, prezintă în spaţiul expoziţional permanent, o seamă de documente inedite despre viaţa şi activitatea ilustrului muzician, grupate în cele şapte secţiuni: muzică simfonică, muzică de operă, muzică vocal – simfonică, muzică de cameră, corală, pentru voce şi pian şi muzică de film. Publicul vizitator poate cunoaşte direct, o seamă din partiturile manuscris sau tipărite din opera compozitorului, programe şi afişe de concert care aduc în prim plan, prezenţa creaţiei sale în viaţa muzicală în ţară şi peste hotare.

În vitrine sunt prezentate printre alte piese de rezistenţă, „Simfonia Ploieşteană”- lucrare de excepţie dăruită de compozitor oraşului său natal în anul 1961, cele două capodopere vocal simfonice „Oratoriul Bizantin de Crăciun” şi „Oratoriul Bizantin de Paşti”, Triplul concert pentru vioară, violoncel, pian şi orchestră, ultima creaţie din prestigioasa sa operă muzicală.

Sunt expuse o seamă de lucrări de reală valoare artistică semnate de ilustru compozitor, în domeniul desenului şi caricaturii, piese de mobilier din patrimoniul familiei, documente inedite privind prodigioasa activitate didactică, timp de aproape trei decenii, în învăţământul muzical universitar şi prezenţa sa în concertul culturii muzicale universale. Ultima sală, reconstituie  într-o admirabilă ambianţă de epocă, sufrageria familiei Constantinescu. Printre exponatele de o importanţă covârşitoare, se află o excepţională piesă de patrimoniu – cel mai vechi pian din sud-estul Europei şi printre primele din Europa Centrală, construit de firma F. Kaeferlie din Stuttgart. Pianul a aparţinut vestitei familii Bărcănescu, domiciliată în satul Bărcăneşti din judeţul Prahova. După 1850, acest pian a intrat în posesia mai multor familii din localitate, de unde acum aproape patru decenii, a fost achiziţionat de regretatul profesorul Nicolae Simache, ctitorul muzeelor prahovene.