Muzeul Memorial Cezar Petrescu Bușteni

Adresa: str. Tudor Vladimirescu, nr. 2,oraș Bușteni, județul Prahova

tel./fax: +40244 321 080

muzeuistorieprahova@gmail.com
Program de vizitare: Marți-Duminică 9.00 – 17.00, ultima intrare la ora 16.30
                                  Luni: Închis

Coordonator: muzeograf Ioana Sânziana Ilie

Muzeul Memorial „Cezar Petrescu” din Buşteni s-a deschis la 17 decembrie 1967, în casa în care scriitorul s-a statornicit în anul 1937, a locuit şi a lucrat până în 1960; aici, la o măsuţă simplă din cerdacul de sus, soarele ridicat de după gaturile de munte din răsărit, cu razele lui drepte ca nişte cosmice minutare de aur ale unui ornic universal, i-au măsurat zilele, lunile şi anii trudei de artist, fără răgaz; interiorul casei, păstrând neştirbit vechiul stil: mobilier rustic, scoarţe vechi, ceramică românească, statui şi tablouri, peste 10.000 de volume de carte, ziare şi reviste, dezvăluie la Cezar Petrescu două trăsături majore: preţuirea pentru arta populară şi marea-i pasiune pentru carte.

La intrarea în muzeu vizitatorul este întâmpinat de semne ale prieteniei lui Cezar Petrescu cu artiştii plastici ai epocii: statuile celor trei martiri Horia, Cloşca şi Crişan, dăruite scriitorului de sculptorul Oscar Han, sau tablouri semnate Iosif Iser, Aurel Jiquidi ori Demian.

Sufrageria ilustrează prin obiectele expuse dragostea scriitorului pentru arta populară şi bunul gust: mobilier lucrat în stil popular, ceramică din Transilvania, o icoană pe sticlă. Două tablouri semnate Bilţiu-Dăncuş completează acest interior. În biroul de primire, mobilierul a fost comandat special după gustul scriitorului, covorul a fost realizat în cel mai autentic stil oltenesc şi perdelele lucrate pe pânză topită. Biblioteca numără peste 1.700 volume, majoritatea în limba franceză.

Amenajarea expoziţiei documentare s-a făcut prin dezafectarea a două dormitoare şi prin înzestrarea de către succesori cu documente originale, acte de familie, de stare civilă, opera scriitorului în ediţii princeps, fotografii, piese de grafică realizate de scriitor.

Etajul al II-lea al casei reprezintă locul unde scriitorul se retrăgea să lucreze; camera de lucru (biroul de iarnă) păstrează masa de lucru a scriitorului, fotoliul şi uneltele zilnice de scris, scrumiera (a fost un fumător pasionat), ibricul şi serviciul de cafea. Cărţile din acest birou reprezintă două categorii distincte: cărţile cu dedicaţie (aproximativ 600 de volume) şi clasicii români în vechi ediţii. Biroul de vară era reprezentat de veranda, unde pe masa de lucru a rămas un ultim articol, iar alături, pe o măsuţă rotundă, veghează şi astăzi serviciul de cafea, alături de ţigări şi medicamente. Cu excepţia dormitorului, în toate încăperile de la acest nivel al casei, sunt biblioteci, adăpostind cele 10.000 volume, cât numără biblioteca scriitorului.

Cabinetul de presă este încăperea în care au fost conservate şi prezentate colecţiile de ziare şi reviste pe care Cezar Petrescu le-a adunat începând din primii ani de liceu şi până la ultimul ceas al vieţii. ele i-au servit drept sursă de informaţie, atât în activitatea de publicist, cât şi în ceea de romancier. Printre colecţiile prezentate aici se află: „Adevărul”, „Dimineaţa”, „Gândirea”, „Convorbiri Literare”, „Revista Fundaţiilor Regale”, s.a.

Aici, între ziduri şi cărţi, a trăit şi a scris Cezar Petrescu.

Aici,în singurătatea sporită de umbrele răcoroase ale băştinaşilor Carpaţi, străjuit de masivul gigantic denumit OMUL prin numele lui, simbol monumental al preocupărilor sale de fiecare zi, a scris nepieritoare capitole din cronica poporului nostru, respectând cu străşnicie adevărul şi chemând cu pasiune duhul dreptăţii.

„Aici, spune inscripţia de la intrare semnată Demostene Botez, sub cerul acesta pur, a cinstit ca într-o ceremonie antică deopotrivă: ARTA, DREPTATEA şi OMENIA.

„Fie ca poporul românesc să-şi aducă aminte de el, atâta timp cât Caraimanul îşi va întinde în fiecare seară umbra pe casa aceasta, ca pe o imaterială lespede neagră, uriaşă, pe măsura muncii şi operei sale.

INTRAŢI! Veţi găsi prezenţa unui om care v-a iubit, … care a iubit pe toţi oamenii.”