Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova

Adresa: Str. Toma Caragiu, nr. 10, municipiul Ploieşti, județul Prahova

tel./fax: +40244 522 656, +40244 514 437

e-mail: muzeuistorieprahova@gmail.com

Cod ISIL RO-PH-027

Şef Birou Istorie: Amalia Nicoară

Şef Birou Arheologie: dr. Bogdan Ciupercă

Program de vizitare: Marți-Duminică 9.00 – 17.00, ultima intrare la ora 16.30

Luni închis

Clădirea în care  funcţionează muzeul istoriei prahovene a fost construită în stil neoclasic după planurile arhitectului Al. Orăscu. Graţie valenţelor sale artistice şi istorice, clădirea se înscrie în categoria monumentelor de arhitectură din România. De la punerea pietrei de fundaţie la 31 mai 1865 şi finisarea în 1867 şi până în 1970, data la care a devenit adăpost al muzeologiei prahovene, aici au funcţionat instituţii de învăţământ de prestigiu, începând cu primul gimnaziu ploieştean – „Sfinţii Petru şi Pavel”, din timpul domniei lui Al. I. Cuza.

Curtea principală adăposteşte busturile domnitorilor Mircea cel Bătrân, Vlad Ţepeş, Mihai Viteazul şi Al.I.Cuza, figuri marcante ale istoriei noastre naţionale. La intrarea în muzeu, vizitatorul este întâmpinat de statuile celor doi sfinţi, care au patronat gimnaziul, invitând la o călătorie în trecutul istoriei prahovene. În curtea interioară au fost puse în valoare, în cadrul unui cuprinzător Lapidarium, piese litice şi elemente de arhitectură romană, monumente funerare (lespezi de mormânt, cruci), dar şi monumente comemorative, aflate şi descoperite pe meleaguri prahovene.

Ideea care a coordonat organizarea tematică a Expoziţiei permanente a Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, a fost acea a individualizării sale în contextul instituţiilor de profil din ţară, prin valorificarea patrimoniului propriu şi etapizarea evoluţiei istorice a judeţului Prahova.

Astfel, în primele patru săli ale muzeului sunt prezentate rezultatele cercetărilor arheologice din Rezervaţia de la Budureasca – Vadu Săpat, Rezervaţia Târgşoru Vechi şi din alte şantiere ale judeţului. Cea de a cincea sală adăposteşte vestigiile privind începuturile oraşului Ploieşti ca aşezare urbană, moment strâns legat de domnia marelui voievod Mihai Viteazul – fondatorul oraşului.

În anul 2012, la 500 de ani de la prima carte tipărită în spaţiul românesc, Muzeul de Istorie a realizat un mai vechi deziderat, acela de a expune o parte din valorile bibliofile existente în colecţiile sale. Astfel expoziţia „Valori bibliofile din colecţia Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova” este structurată în trei secţiuni tematice, fiecare organizată în câte o sală de expunere. Prima secţiune se intitulează „Valori bibliofile europene”, a doua „Valori bibliofile din Ţările Române”, iar a treia „Între medieval şi modern: carte, meşteşug şi artă în Epoca Luminilor”.

În spaţiile de la etaj se află cabinetul de numismatică, cu o impresionantă colecţie de monede şi cel de medalistică, care reuneşte medalii, ordine şi decoraţii româneşti şi străine. Tot la etaj, în prima sală a fost amenajată expoziţia care prezintă principalele evenimente ale secolului al XIX-lea, începând cu revoluţia de la 1848 şi momentul Unirii Principatelor. Viaţa culturală şi cotidiană din perioada modernă sunt prezentate în sălile dedicate scriitorului I.A.Bassarbescu şi Prahova interbelică. O impresionantă colecţie de timbre şi cărţi poştale este etalată în Sala „Filatelie şi cartofilie”, alături de documente, tablouri şi piese vestimentare. În aripa sudică a etajului se află sala destinată expoziţiilor temporare.

Holurile muzeului, atât la parter cât şi la etaj, sunt amenajate cu grupaje de miniexpoziţii: o monoxilă medievală descoperită în malul râului Teleajen, piese de artă decorativă, colecţii de pipe, arme de foc, tabachere, geme romane, opaiţe, artă plastică romană. Holul de la parter adăposteşte, în cadrul unei expuneri succinte, piese care au aparţinut ctitorului muzeelor prahovene, profesorul Nicolae Simache.

În holul principal se află o hartă cu semnalizare electronică care cuprinde cele mai importante monumente arheologice, istorice şi de arhitectură din judeţul Prahova.