Muzeul „Casa Domnească” Brebu

Adresa: sat Brebu Mănăstirii, comuna Brebu, jud. Prahova

tel./fax: +40244 357 731

e-mail: muzeuistorieprahova@gmail.com
Program de vizitare: Marți-Duminică 9.00 – 17.00, ultima intrare la ora 16.30
                               Luni: Închis

Coordonator: muzeograf Răzvan Radu

La Nord-Est de Câmpina, pe un platou aşezat  în  stânga râului Doftana, se află comuna Brebu. Complexul arhitectural medieval Brebu compus din zidul de incintă, Turnul Clopotniţă, Biserica şi Casa Domnească, reprezintă unul dintre cele mai importante monumente istorice din secolul al XVII-lea din judeţul Prahova, conceput ca reşedinţă de vară a familiilor domnitoare, loc de refugiu şi tezaurizare în caz de primejdie, precum şi aşezământ religios conform cutumelor epocii; prima atestare documentară fiind menţionată în data de 27 noiembrie 1640. Zidul de incintă, este construit din cărămidă şi piatră de râu, conferind incintei un traseu poligonal neregulat. Intrarea se face pe sub turnul – clopotniţă, construcţie masivă din cărămidă, cu patru nivele şi o înălţime de cca. 30 metri, una dintre cele mai frumoase realizări arhitecturale de acest gen din pima jumătate a secolului al XVII-lea.

Biserica cu hramul „Sf. Arhangheli Mihail, Gavriil şi Rafail”, menţionată în pisania de la 27 iunie 1650 (7158 de la facerea lumii), a fost ridicată în timpul domniei lui Matei Basarab şi finalizată de domnitorul Constantin Brâncoveanu, conform hrisoavelor domneşti din 1689 şi 1690; are un plan treflat, fiind prevăzută cu trei turle; arhitectura este inspirată de Biserica Mânăstirii Dealu (secolul al XVI-lea), decoraţia exterioară fiind realizată cu ajutorul meşterilor munteni şi moldoveni, identică cu Turnul Clopotniţă.

Casa Domnească cu un plan trapezoidal, este compusă din opt încăperi, loggie şi foişor. Parterul amplasat deasupra celor două pivniţe monumentale de la subsolul clădirii, este prevăzut cu stâlpi de susţinere şi arcade în stil brâncovenesc.

În secolele XIX şi XX, artişti români de prestigiu au poposit în localitatea Brebu, atraşi fiind de pitorescul peisajului şi frumuseţea ctitoriei medievale, printre aceştia numărându-se: Sava Henţia, Nicolae Grigorescu, Ştefan Luchian. În încăperile Casei Domneşti, Muzeul de Istorie şi Arheologie Prahova a vernisat, la data de 12 septembrie 1971, o interesantă expoziţie de artă şi istorie medievală, în scopul delectării şi documentării publicului vizitator. Se disting tipărituri laice şi ecleziastice reprezentative pentru cultura ţării Româneşti din secolul al XVII-lea: Îndreptarea Legii – Târgovişte, 1652 şi Biblia de la Bucureşti din anul 1688, tipărită de fraţii Radu şi Şerban Greceanu în timpul domniei lui Şeban Cantacuzino, prima biblie în limba română cu caractere chirilice, tipărită la mănăstirea Snagov; de asemenea

tipărituri editate de mitropoliţii Varlaam şi Antim Ivireanu: Cazania din 1643 – Iaşi Mănăstirea „Trei Ierarhi”, Evanghelia de la Snagov, 1696, ş.a.

De asemenea, în aripa de vest a Casei Domeşti, anual sunt organizate expoziţii cu caracter temporar.

Realizată iniţial prin strădania profesorului Nicolae Simache- ctitorul muzeelor prahovene – şi îmbogăţită ulterior cu noi şi interesante exponate, tematica muzeală aduce în faţa publicului vizitator, prin intermediul obiectelor expuse, momente ale civilizaţiei româneşti din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea.