Consiliul Județean Prahova

0
153
„Restaurarea, revitalizarea și punerea în valoare a obiectivului Casa compozitorului Paul Constantinescu, Ploiești”
 
 
Astăzi, 29 ianuarie 2021, la Sala Europa a Consiliului Județean Prahova a avut loc Conferința de lansare a Proiectului „Restaurarea, revitalizarea și punerea în valoare a obiectivului Casa compozitorului Paul Constantinescu, Ploiești”. 
În cadrul Programului RO-CULTURA, APEL 3 – Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice, Consiliul Județean Prahova a depus proiectul „Restaurarea, revitalizarea și punerea în valoare a obiectivului Casa compozitorului Paul Constantinescu, Ploiești”. 
Clădirea este monument istoric de importanță națională, o realizare neoclasică a secolului al XIX – lea, cu elemente arhitecturale ce aparțin stilului baroc. Alături de celelalte monumente istorice păstrate încă în Ploiești, creează împreună patrimoniul cultural-istoric al zonei. 
Obiectivul general al proiectului se subsumează obiectivului general al Programului RO-CULTURA prin faptul că redarea către comunitate a unei clădiri de patrimoniu perfect funcțională și punerea în valoare a creației unei personalități locale de relevanță națională sunt de natură să contribuie la dezvoltare socio – economică locală și regională. Structura partenerială se bazează pe cooperare culturală. Sustenabilitatea proiectului va fi asigurată printr-o abordare specifică antreprenoriatului cultural la care își aduce contribuția partenerul norvegian. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
– conservarea valorilor urbanistice prin restaurarea, consolidarea și dotarea a 590 mp de spațiu muzeal și concertistic,în termen de 36 de luni; 
– valorificarea unui element de patrimoniu imaterial (creația muzicală a lui Paul Constantinescu) prin organizarea a două evenimente muzicale cu caracter de repetabilitate, in termen de 36 de luni; 
– dezvoltarea capacității locale de management cultural prin educația non – formală și instruirea vocațională a 10 membri ai echipei de proiect, în termen de 22 de luni. 
 
În ansamblul său, proiectul cuprinde atât partea de consolidare, reabilitare și modernizare, cât și componenta de revitalizare a obiectivului de patrimoniu. Pentru atingerea obiectivelor Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (MFSEE), Programului RO-CULTURA dar și pentru realizarea indicatorilor de Program dedicați, proiectul cuprinde și va implementa un plan de valorificare a patrimoniului cultural prin organizarea de activități de educație culturală și artistică, în colaborare cu partenerii săi din România (Fundația Culturală ”Remember Enescu”) și Norvegia (International Voice of Justice – Europe), respectiv organizarea Concursului ”Paul Constantinescu” (ediția 2021) și a Festivalului Internațional ”Paul Constantinescu” (prima ediție – 2023). 
 
 
 
 
Valoarea totală a investiției: 10.582.442,87 lei (2.186.681,04 euro), din care 7.797.098,66 lei (1.611.137,24 euro) reprezintă sprijinul financiar nerambursabil.
Durata proiectului: 36 luni de implementare din care 16 luni de execuție lucrare.
Data finalizării proiectului: septembrie 2023.
Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și a Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu 3,3 miliarde € între 1994 și 2014 și 1,55 miliarde € pentru perioada de finanțare 2014-2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eagrants.ro.
Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de 29 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.ro-cultura.ro
Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.