Rezervația arheologică Budureasca

Adresă: comuna Vadu Săpat, județul Prahova

tel./fax: 0244 514 437, 0244 522 656
e-mailoffice@histmuseumph.ro
relatiipublice.muzeuistorie@yahoo.com

Valea Budureasca reprezintă o microzonă situată în regiunea primelor dealuri subcarpatice, în partea de est a judeţului Prahova. Valea se află pe teritoriul actual al comunei Vadu Săpat, la aproximativ 10 km nord de oraşul Mizil. În această vale strâmtă, cu versanţi destul de abrupţi, străbătută de pârâul Budureasca şi presărată cu terase înalte, bine individualizate, separate de râpe, a fost observată o mare densitate de locuire. Cercetările arheologice în această vale au fost demarate în anul 1959 de către arheologul Victor Teodorescu. În cei 50 de ani ce au trecut de la începutul cercetărilor au fost identificate în acest perimetru de circa 10 km² (dar suprafaţa locuibilă se reduce practic doar la terase), 31 de situri arheologice ce cuprind mai multe nivele de locuire din paleoliticul superior şi până în perioada medievală. Dintre acestea, 15 obiective aparţin perioadei secolelor V-VII p.Chr.

Cercetarea arheologică a fost axată în special pe studierea aşezărilor de tip Ipoteşti-Cândeşti (sec. V-VII d.Chr.) şi a complexelor getice, dar au fost cercetate şi alte complexe datând din paleolitic, neolitic, epoca bronzului, epoca fierului, medievale. Datorită unui accelerat proces de despădurire, zona Văii Budureasca este supusă permanent eroziunii solului, fapt ce generează alunecări şi rupturi ale teraselor care au fost locuite în vechime şi implicit a complexelor arheologice.

Piesele descoperite în urma cercetărilor arheologice întreprinse aici au fost incluse în expoziţia permanentă a Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, sala „Arheositurile din Valea Budureasca”.

Cercetările efectuate în Valea Budureasca au oferit posibilitatea unei mai bune cunoaşteri a perioadei secolelor V-VII p.Chr. De asemenea au mai fost cercetate obiective aparţinând şi altor paliere cronologice: Hallstatt, Latene, epoca bronzului, neolitic etc.

În cuprinsul aşezărilor cercetate locuinţele dispuneau de un sistem constructiv evoluat, dotat cu instalaţii de încălzire, locuinţe-atelier ale meşteşugarilor specializaţi în obţinerea şi prelucrarea metalelor feroase şi neferoase, după cum dovedesc uneltele, dar şi piesele finite descoperite. În Valea Budureasca au fost descoperite tipare utilizate pentru a produce piese de port şi podoabă, în mai multe puncte (dintre cele 31 identificate până în prezent), în unele dintre acestea tiparele fiind asociate cu alte obiecte sau instalaţii care au legătură cu activităţi de tip „meşteşugăresc”.

Valea Budureasca a fost locuită şi în perioada medievală. Astfel din documentele medievale cunoaştem existenţa satului Budureasca, care a fost identificat în punctul Budureasca 8 – „La Silişte”. Într-un document din 12 aprilie 1635 se stabileşte „megieşia” dintre locuitorii satului Budureasca şi brăneşteni (Budureasca 6 – Brăneşti), care se desprinseseră din vatra vechiului sat. Pe terasa de la Budureasca 6 – Brăneşti se observau în anii 80 ai secolului XX fundaţiile din piatră ale unei biserici. În prezent se mai poate vedea o cruce din piatră, datată 1694. În punctul Budureasca 6 – Brăneşti a fost cercetat recent un cuptor pentru produs var, ce poate fi pus în legătură cu ridicarea bisericii sau a altor construcţii în zonă.